مهدویت و حکومت جهانی در قرآن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

2 ;کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل ‏

چکیده

در این نوشتار برآنیم تا با بیان مجموعه‌ای از آیات و روایات، ویژگی‌هایی از ساختار حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) را تبیین کنیم. از آیات قرآن بر می‌آید که خداوند به «صالحین» که از یاوران مهدی هستند، چند بشـــارت داده است: جانشینی خداوند و حکومت در زمین، نشر آیین حق در گستره جهان و از میان رفتن اسباب ترس و وحشت و ناامنی. این آیات و روایات به روشنی بیانگر حاکمیت الله و اولیای امر و احکام قرآن، پیروزی دین اسلام و نابودی حکومت‌های مادی‌گراست. در دولت کریمه مصلح جهانی، بحران‌های جهانی خاتمه می‌یابد و کاخ‌های گمراهی ویران می‌شود. در عصر طلایی ولایت مهدوی، فرهنگ عشق حقیقی و عدالت و صداقت، جامعه را می‌آراید.
چشمه‌های حکمت و دانش بر زبان‌ها جاری می‌شود. انسان‌ها نیز دیگر نمی‌توانند با سلطه و جنگ و خون‌ریزی، دامان عدالت را آلوده سازند. محورهای عدالت در عصر ظهور عبارتند از: عدالت در تساوی حقوق، عدالت در انتخاب افراد شایسته و عدالت در اجرای قانون، حضرت (عج)، مدیران صالح، عادل و کارآمد را به کار می‌گمارد، تا عدالت اجتماعی در جامعه جامه عمل بپوشد. در حقیقت عدالت اجتماعی، همان عدالتی است که در حکومت واحد جهانی امام مهدی (عج) برپا می‌شود و برپایی آن، بزرگ‌ترین رسالت جهانی آن امام است. چرا که عدالت مهدوی، استمرار عدالت نبوی و علوی است که تشکیل انقلاب اسلامی زمینه تحقق حکومت جهانی عدالت‌گستر امام (عج) را فراهم کرد. لذا طبیعی است پیمودن راه این عدالت، همت و فعالیت مضاعف می‌طلبد تا بتوانیم زمینه‌ای روشن برای تلألؤ و این منبع نورانی مهیا سازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mahdism and world government in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • iran soleimani 1
  • batol azizi 2
1 Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch
2 Master of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

In this article, we intend to explain the features of the structure of the world government of Hazrat Mahdi (pbuh) by stating a collection of verses and narrations. It is clear from the verses of the Qur'an that God has given several good news to the "righteous" who are the helpers of the Mahdi: the succession of God and government on earth, the spread of the religion of truth throughout the world, and the disappearance of the causes of fear and insecurity. These verses and narrations clearly indicate the rule of God and the guardians of the commands and rules of the Qur'an, the victory of Islam and the destruction of materialistic governments. In the world reform-minded Crimean government, global crises end and palaces of misguidance are destroyed. In the golden age of Mahdavi province, the culture of true love, justice and honesty adorns society.
Sources of wisdom and knowledge flow through languages. Humans can no longer contaminate justice with domination, war and bloodshed. The pillars of justice in the age of advent are: justice in equal rights, justice in choosing the right people and justice in law enforcement, the Prophet (pbuh) employs competent, just and efficient managers, to implement social justice in society. In fact, social justice is the same justice that is established in the single world government of Imam Mahdi (as) and its establishment is the greatest global mission of that Imam. Because Mahdavi justice is the continuation of the prophetic and Alawite justice that the formation of the Islamic Revolution provided the ground for the realization of the world government of the greater justice of Imam (as). Therefore, it is natural to walk the path of this justice, redoubled effort and activity so that we can provide a clear ground for shining and this source of light.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • World government
  • Justice
  • Uprising
  • Waiting
  • promised