مقایسه تحلیلی نظام اخلاقی اسلام و اعراب جاهلی با سه رویکرد فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بر اساس شواهد متعددی تاریخی این نکته ثابت شده است که اخلاق در قبل از اسلام میان اعراب جاهلی وجود داشته است. اما اینکه اخلاق در میان آن‌ها بر اساس چه معیارهایی بوده است و چه تعریفی از آن می‌شده است و بعلاوه اینکه اسلام چگونه توانسته است در گفتمان اخلاقی رایج در میان آن‌ها وارد شود و چه اثری بر آن گذاشته است، مورد سوال می‌باشد.
در این مقاله به منظور شناخت بهتر و صحیح اخلاق در قرآن، مطالعه‌ای بر احوال، عادات و سنت‌های اعراب­ پیش از اسلام صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که قرآن کریم در بستر زمانی مخاطبان اولیه و گفتمان فرهنگی غالب در آن عصر و همچنین با زبان اعراب که از قواعد خاصی پیروی می‌کنند، مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical comparison of the moral system of Islam and the pre-Islamic Arabs with three cultural, historical and linguistic approaches

نویسندگان [English]

  • mahmoud karimi 1
  • ali mehmannavaz 2
1 Assistant Professor of Imam Sadegh University
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University
چکیده [English]

Based on numerous historical evidences, it has been proven that morality existed among the pre-Islamic Arabs before Islam. But what are the criteria and what has been the definition of morality among them, and also how Islam has been able to enter into the common moral discourse among them and what effect it has had on it, is questionable.
In this article, in order to better and correctly understand ethics in the Qur'an, a study has been conducted on the circumstances, habits and traditions of pre-Islamic Arabs. The results of this study indicate that the Holy Quran in the context of the early audience and the dominant cultural discourse at that time, as well as the Arabic language, which followed certain rules, was faced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • religion
  • Culture
  • Ignorance
  • language
  • Pattern
  • Tribe