ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای فرهنگی و مربی دانشکده شهید مطهری(ره)

چکیده

نخستین گام در تحقق کارآمدی و ثمربخشی هر تحقیق و پژوهشی، شناخت ابعاد مختلف آن است. در این میان، شناخت روش­های به‌روز و کاربردی این‌گونه پژوهش‌ها، به ویژه در حوزه مطالعات دینی، اهمیت خاصی دارد. مطالعه در آموزه‌های دینی به ویژه در آیات قرآن کریم، در سده­های اخیر دچار تحولات پرفراز و نشیبی شده است. در این میان پدیدار شدن اندیشه‌های غربی که عموماً بر اساس سنت نامیمون ترجمه و کپی‌برداری و بدون در نظر گرفتن فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بوده، عاملی اساسی تلقی می­شود.
عدم توجه به ذات و هدف غایی فعالیت‌های پژوهشی و اهمیت تحقیق در مطالعات دینی، باعث شده است تا جامعه علمی در روش‌شناسی دین‌پژوهی، دچار سردرگمی شود. نهایتاً با این اوصاف، بازگشت به آموزه­های دینی و آیات قرآن به عنوان هدایت­گر اصلی انسان‌ها به سوی تفکر و تأمل و نحوه صحیح فرایند تحقیق، یکی از کلیدی‌ترین راه­های شناخت ذات پژوهش است که با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف معرفتی، محقق را به سوی پژوهش در حقایق هستی رهنمون می‌سازد.
پرداختن به دیدگاه‌های مختلف در رابطه با پژوهش و تعاریف این فعالیت، بررسی ابعاد آن و همچنین بیان جایگاه واقعی تحقیق در آیات قرآنی از جمله مباحثی است که نگارنده سعی نموده است در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspect of Research in Religious Teaching, a Conceptual Approach

نویسنده [English]

  • HosseinAli Ramezani
PhD student in Cultural Systems Engineering and instructor of Shahid Motahari University
چکیده [English]

The preliminary step in achieving an efficient research is recognizing its various dimensions. Knowledge of up-to-date and practical research methods, especially in religious studies, is to be attached a special importance. Studies on religious teachings particularly those related to the Holy Quran, have undergone ups and downs in recent centuries.
An effective factor in this regard has been the emergence of western thoughts most of which have become available through translation without considering Islamic/Iranian culture. Neglecting the ultimate goal of research in religious studies has almost confused scientific communities as it concerns the adoption of a correct methodology.
Meanwhile, by returning to religious and Quranic teachings as the main sources of guidance towards reflection and contemplation, and by utilizing diverse epistemological instruments, the researcher can be directed more effectively to his goal.
A survey of various research outlook and definitions and also the clarification of the true status of research in Quranic verses are among the topics covered by this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • religion
  • research
  • method