مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شادی و نشاط از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که در جنبه‌های مختلف حیات وی ایفای نقش می‌کند. با این حال، همیشه سؤالاتی در این رابطه ذهن انسان‌های معتقد را به خود مشغول داشته که آیا محتوا و قالب شادی با روح دین و فطرت انسانی سازگار است و آیا هر نوع شادی و نشاطی مورد موافقت شرع می‌باشد و آیا ادیان آسمانی در این رابطه به نیازهای روانی انسان نیز توجه کرده‌اند یا خیر؟
نگاه اجمالی به ادیان الهی بیانگر این مطلب است که ادیان آسمانی هم به نیازهای روحی و هم به نیازهای جسمی انسان توجه داشته و به خصوص از طرح موضوع شادی و نشاط غافل نبوده­اند. وجود آیات متعدد در قرآن کریم و عهدین حاکی از اهمیت این موضوع در ادیان آسمانی است.
مقاله حاضر تلاش دارد با روش مطالعه تطبیقی، عوامل شادی و انواع آن را از منظر قرآن و عهدین مورد بررسی قرار دهد. بر اساس تعالیم ادیان آسمانی، در زندگی جاودان و ابدی انسان، شادی مطلوب جز در پرتو دین داری، تحقق نخواهد یافت. در این ادیان دین داری مصداق شادی مطلوب بیان شده، با این تفاوت که در قرآن کریم این موضوع به صورت دقیق، جامع و کامل، هماهنگ با تمام ابعاد زندگی انسان و منطبق با خواسته‌های فطری او جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت طراحی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Factors and Kinds of Happiness in the Holy Quran and Old and New Testament

نویسندگان [English]

  • Abbas Ashrafi 1
  • Susan Barari 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Happiness and rejoice are among humans’ mental and spiritual needs that play a role in various aspects of their lives. Meanwhile, many believers have occasionally been obsessed with the idea of the compatibility of both the form and content of rejoicing with the spirit of religion and human nature, and they have wondered about which kinds of the issue in question to be approved by the religious canon.
A glance at divine faiths reveals the fact that they have paid due attention to both corporal and spiritual needs of mankind, and quite a few verses in the Quran and Old and New Testament prove the significance of the issue. The present article intends to survey the factors and kinds of happiness in the Holy Quran and Old and New Testament. It is concluded that true happiness can be achieved only through piety and religiousness.
According to divine instructions, piety is the cause of happiness, and the Holy Quran specifically shows a comprehensive attitude towards the issue by taking all human dimensions into consideration and by relying on man’s natural needs that can lead him to blessing and salvation here in this world and in afterlife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Old and New Testament
  • Happiness
  • comparative study