چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«استعاره» به عنوان مهمترین نوع مجاز و ساختارهای بیانی دارای اهمیت و جایگاه والای معرفتی و زیباشناختی است. در حوزه مطالعات ترجمه نیز بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که ترجمه استعاره دشوارترین بخش ترجمه یک متن است. این مسئله در خصوص ترجمه متنی همچون قرآن کریم که کتابی است آسمانی و وحیانی، نمود و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مجموع با توجه به نظرات اندیشمندان پیشین و حاضر در چگونگی ترجمه و معادل‌یابی استعاره، می‌توان به روش‌هایی همچون ترجمه استعاری، تحت‌اللفظی، معنایی، تشبیهی و... رسید که به نظر می‌آید با توجه به تعریف و کارکرد هر یک از مفاهیم ترجمه و استعاره و با در نظر گرفتن نوع متن قرآن کریم، روش ترجمه تحت‌اللفظی استعاره‌های قرآنی همراه با افزوده‌های تفسیری و یا معنا و پیام نهایی استعاره، مناسب‌ترین و کارآمدترین روش‌ها در ترجمه باشد. چرا که در این روش می‌توان علاوه بر حفظ ساختار، سبک و سیاق و اصالت متن اصلی و ویژگی‌های فرهنگی آن، با افزودن توضیحات تفسیری یا پیام نهایی استعاره، خواننده را در جهت فهم بهتر و کامل‌تر یاری نمود.
در مقابل، بررسی ترجمه‌های قرآن کریم نشان می‌دهد که مترجمان معمولاً روش‌های مختلفی را در ترجمه استعاره به کار بسته‌اند که این امر علاوه بر اینکه موجب سردرگمی خواننده ترجمه در برقراری ارتباط با متن مبدأ، و عدم دریافت جنبه‌های معرفتی و زیبایی شناختی آن می‌گردد، نشان از عدم وجود و یا ضعف «نظریه ترجمه» در ترجمه استعاره‌های قرآنی نیز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of Finding Equivalents for Quranic Metaphors in Translation

نویسندگان [English]

  • Reza Amani 1
  • Yosra Shadman 2
1 Assistant Professor of Holy Quran University of Tehran
2 PhD student in Arabic language and literature at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Metaphor, as one of the most important literary devices, holds a high epistemological and aesthetic significance. Also in the field of translation studies, some experts maintain that translating metaphors is the hardest task. This is especially important in the translation of authoritative texts such as the holy Quran.
By paying attention to past and present scholars’ opinions about the quality of translation and finding equivalent for Quranic metaphors we reach methods such as metaphorical translation, literal translation, meaning translation, etc.
With due attention to definitions and function of translation and metaphor on the one hand and Quranic text quality, literal translation of Quranic metaphors combined with interpretations and the ultimate message of those seems to be the most suitable one.
This is because one can maintain the structure, original style, and cultural features of the text while adding notes for helping readers grasp the ideas better. A survey of some existing translations shows that translatorS have confused readers by adopting inconsistent methods in translating metaphors, a fact which is rooted in the lack of a reliable theory of translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Metaphor
  • translation
  • literal translation
  • meaning translation