نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع).

چکیده

مقاله «تشیع و قرآن» اثر مستشرق یهودی «بارآشر» است، که با تأکید بر برخی اقوال ناصواب و برجسته نمودن بعضی از فرقه‌های نادر و حتی مطرود شیعه، درصدد ارائه تصویری غیرواقعی از نگاه شیعه پیرامون قرآن کریم می‌باشد. مقاله مزبور در دایرةالمعارف قرآن (لیدن) منتشر شده که یکی از دایرةالمعارف‌های برجسته و مورد رجوع جهانی پیرامون قرآن کریم است و مطالب آن در سراسر جهان مورد رجوع و استناد قرار می­گیرد.
نوشتار پیش رو ضمن اشاره به محتوای مقاله مذکور، نظریات ناصواب بارآشر درباره‌ نگاه شیعه به قرآن را با استفاده از مصادر معتبر شیعی و استدلال‌های متقن در بوته نقد قرار داده است. این مقاله در آغاز به معرفی سوابق علمی مؤلف پرداخته و در ادامه هر یک از بخش‌های مقاله مذبور را به همراه ذکر موارد ناصواب آن به اختصار ارائه کرده و سپس نقد هر قسمت به صورت مجزا و با تکیه بر منابع مهمی که مؤلف از آن‌ها استفاده چندانی ننموده را بیان کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Critique of “Shia and the Quran” Written by Bar Acher in Laiden Encyclopedia of the Quran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Karimi 1
  • Morteza SalmanNezhad 2
  • MohammadJavad Nikravesh 3
1 Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh University
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University
3 Master of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University.
چکیده [English]

The article “Shia and the Quran” compiled by Jewish Orientalist Bar Acher, by introducing some wrong opinions and highlighting some isolated and even rejected shiite sects, is seeking to offer a fabricated image of shia and its concept of the Quran. This article was published in Laiden Encyclopedia of the Quran which is amongst the best references about the Quran.
This study, in addition to mentioning the content of the above-mentioned article, criticizes the opinions of Bar Acher about the Shiite concept of the Quran by referring to authoritative shiite sources at first. Naturally we also have a glance at the scientific status of the writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Shia
  • falsification
  • exegetes
  • interpretation method