بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه ارتباطات و تبلیغات مهمترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همه مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه جانبه مرام خویش دارند. در  مسیر گسترده و طولانی ارتباطات و تبلیغات، اتخاذ روش‌های صحیح، کارآمد و متنوع می‌تواند بیش از هر عامل دیگری به موفقیت فرآیندهای ارتباطی بینجامد.
در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان دیگر تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به روشنی جدا ساخته است. آیات حیات‌بخش قرآن به عنوان تکیه‌گاه جبهه توحیدی، مشحون از روش‌ها و تجربه‌های دعوت و ترویج انبیاء و اولیاء است و آبشخور جبهه استکباری، کیدها و مکرهای شیطانی که همواره برای گمراه کردن بشر بر سوگند دیرین خود استوار بوده، متنوع‌ترین روش‌ها را در راستای دعایه و پروپاگاندا، با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای مدرن به­کار می‌گیرند.
در مقاله­ حاضر ضمن مرور و مقایسه روش‌های تبلیغی دو جبهه، روشن می‌شود که مهمترین ویژگی روش‌های تبلیغ قرآنی در مقام اجرا، پای‌بندی به ارزش‌ها، حقایق، جامع‌نگری، توجه به همه ابعاد حیات انسانی و پیشتازی اسوه‌ها در عمل است؛ در حالی که روش‌های تبلیغ در جهان امروز به خاطر عدم پای‌بندی به حق و حقیقت، عدم انطباق قول و فعل، معنویت گریزی و استفاده از وسایل مشروع و نامشروع قادر به تأثیرگذاری دراز مدت و ایمان آفرینی و ایجاد امید پایدار به سعادت و فلاح در انسان‌ها نیستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Communicative and Propagation Methods Used by Quranic Figures and by Today’s World

نویسنده [English]

  • Mostafa AbbasiMoqaddam
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Kashan University
چکیده [English]

Communication and propagation are the most important means of promoting thought, culture, values, and messages to others, hence the attempt made by all religions, schools and nations to spread their ideologies. To do this successfully, one needs to adopt correct, efficient and diverse methods.
Today, the confrontation between the world’s oppressive system and the monotheistic and right Islamic culture is more prominent than before, resulting in a distinction between the believers and arrogant powers. The Quran’s life-giving verses which act as support for the monotheistic front are full of references to prophets’ and other great figures’ adopted methods of propagating faith. On the other hand, the oppressors, whose main endeavor is to resort to devilish schemes to deceive people, have at their disposal the most advanced means of advertisement and propagation.
In the present article there is a comparative description between the two opposing trends, i.e. the Quranic way which relies on values, truthfulness, and comprehensiveness as performed by its depicted model figures , and today’s propagation methods that are far from righteousness and preach what they do not act and resort to illegitimate means to achieve their goals. The latter method will ultimately lead to no sustainable hope, good and felicity for mankind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • propagation method
  • communication
  • Quranic propagation
  • world propagation methods