تعداد مقالات: 262

151. سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-145

10.30497/quran.2008.961

سید مهدی لطفی


152. تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-165

10.30497/quran.2020.2714

سید محمد صادق موسوی؛ مرتضی چیت سازیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ جواد سلطانی فرد


153. تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و عزلت به منظور کشف الگوی روابط اجتماعی از منظر اهل بیت (علیهم السلام)

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-161

10.30497/quran.2020.14807.2895

احمد زرنگار؛ امین عباس پور؛ سید محمدهادی موسوی بیوکی


154. کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-168

10.30497/quran.2019.2391

بی بی سادات رضی بهابادی؛ مریم احدیان


155. تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-158

10.30497/quran.2019.2572

فرهاد محمدی نژاد؛ محمدعلی رضائی اصفهانی؛ حسین آقایارلو


156. بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 141-174

10.30497/quran.2009.982

محمدرضا ستوده نیا


157. روش شیخ کلینی در طبقه‌بندی روایات کافی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-171

10.30497/quran.2014.1583

سید مهدی لطفی


159. مؤلف کتاب اسرار آل‌محمد(ص) بر ترازوی نقد

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 149-182

10.30497/quran.2008.968

اسلام ملکی معاف


163. تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 155-181

10.30497/quran.2009.975

حسن رضایی هفتادر


164. ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-196

10.30497/quran.2015.1608

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد


165. کارکرد روائی فراراوی در داستان «حضرت آدم» ‏

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-185

10.30497/quran.2013.1365

علی عباسی؛ علی کریمی فیروزجائی


166. بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-186

10.30497/quran.2015.1627

بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی


167. کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-186

10.30497/quran.2012.1003

قاسم بستانی؛ وحید سپه وند


168. معناشناسی روح در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-191

10.30497/quran.2016.1787

محمد تقی شاکر؛ محمد تقی سبحانی


169. مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 169-204

10.30497/quran.2012.1010

عباس اشرفی؛ سوسن براری


170. گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-203

10.30497/quran.2017.1892

علی راد؛ مریم ولایتی


171. بررسی ذکر و یاد خدا به عنوان یکی از شاخصه‌های انس با قرآن و تأثیر آن در تربیت اخلاقی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-157

10.30497/quran.2011.990

مهدی فاضلی دهکردی؛ سلمان رضوان خواه


172. بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع)

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-157

10.30497/quran.2020.15024.2952

امید قربانخانی؛ محمدعلی تجری؛ محمدکاظم رحمان ستایش


174. چیستیِ ایمان در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-164

10.30497/quran.2019.2476

سید مصطفی احمدزاده


175. تاریخ‌گذاری اخبار نهی از بنای مسجد بر قبور

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 137-167

10.30497/qhs.2021.241075.3322

الهه شاه پسند؛ فاطمه حسین زاده جعفری