تعداد مقالات: 249
1. شناسنامه علمی شماره 21

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-2


4. بررسی و نقد مبانی نصرحامد ابوزید در اثبات تاریخ‌مندی قرآن کریم

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

10.30497/quran.2019.2600

حسن زرنوشه فراهانی؛ حسین صفره


5. ارزیابی و نقد پنداره‌ وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24

10.30497/quran.2020.2709

محمد رضا خانی؛ سید حمید جزائری؛ رحمان عشریه


7. مبانی فقه‌الحدیثی ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-35

10.30497/quran.2008.963

داوود معماری


9. مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-40

10.30497/quran.2009.977

مجید معارف؛ مهدی ایزدی؛ جمال فرزند وحی


10. مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30

10.30497/quran.2011.984

عباس مصلایی پور؛ سجاد محمدنام


12. ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-26

10.30497/quran.2012.998

احمد پاکتچی


13. سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-23

10.30497/quran.2012.1005

مهدی ایزدی؛ نورالدین زندیه


15. مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-25

10.30497/quran.2010.1353

سهیلا جلالی کندری؛ مهدی مطیع؛ نجمه سادات عاملی


16. بررسی روایی علل فقدان نام ائمه اطهار (ع) در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-43

10.30497/quran.2013.1360

پرویز رستگار؛ علیرضا پوربرات


18. تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَه»‏

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/quran.2014.1494

عباس مصلایی پور یزدی؛ رحیم امرایی


19. تمثیل‌ های جامعه‌ شناسانه در نصوص اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-35

10.30497/quran.2014.1578

محمود تقی‌ زاده داوری


21. بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-30

10.30497/quran.2015.1622

مرضیه آب یاری؛ علی اکبر نصیری


23. بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-32

10.30497/quran.2016.1826

سید محمدرضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی


24. اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-33

10.30497/quran.2017.1887

محمدرضا ستوده نیا؛ علی اکبر صافی اصفهانی


25. ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-37

10.30497/quran.2017.1938

حامد شریفی نسب؛ سید محمد باقر حجتی؛ امید قربانخانی