موضوعات = مطالعات میان رشته ای
تعداد مقالات: 97
1. تحلیل مثلیت در قرآن کریم با تکیه بر همنشین ها و کنش گفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30497/qhs.2022.241172.3332

الهه السادات میرصفائی؛ عباس مصلایی پور؛ عاطفه زرسازان


2. ارزیابی حدیث به روش «تحلیل فهرستی»: دیدگاه ها و مبانی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 25-56

10.30497/qhs.2021.241215.3340

سید رضا شیرازی؛ محمود ملکی


3. بازخوانی روایت سبب نزول آیۀ قوامیّت مردان (نساء: 34)‏ با تکیه بر روش تحلیل اسناد ـ متن

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 113-145

10.30497/qhs.2022.240496.3247

مژگان آهنگر داودی؛ ناهید حسین نتاج؛ فتحیه فتاحی زاده


5. تبیین مؤلفه‌های اخلاص با تأکید بر شرح نهج‌ البلاغه علامه محمدتقی جعفری

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 179-212

10.30497/qhs.2022.242064.3447

علی بهرامی فارسانی؛ محمدرضا شمشیری؛ زهره سعادتمند


8. مبانی و اصول تربیت سیاسی زمامداران در قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 315-348

10.30497/qhs.2021.240616.3256

مهدی خزاعی گسک؛ حسن مجیدی؛ عباس مصلایی پور


9. مبنای «محبت» در نظریه انسان‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های اجتماعی آن

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 349-381

10.30497/qhs.2021.238881.3019

سید محمدرضا فقیه ایمانی؛ محمود کریمی بنادکوکی؛ مهدی ایزدی


12. تحلیل انتقادی رویکرد ماهر جرار در برخورد با منابع سیره نزد شیعه

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 169-197

10.30497/qhs.2021.240401.3235

فریده امینی؛ طاهره نعمتی؛ علی حسن نیا


14. اصول مواجهه با انواع متکدیان، بر اساس آموزه های قرآن و احادیث

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 1-32

10.30497/quran.2020.238849.3011

محمدرضا آرام؛ سید مجتبی عزیزی


16. جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 77-101

10.30497/quran.2020.14803.2897

سید حسن عصمتی بایگی؛ عباس مصلایی پور؛ مهدی ایزدی؛ محمود کریمی بنادکوکی


17. بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع)

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 133-157

10.30497/quran.2020.15024.2952

امید قربانخانی؛ محمدعلی تجری؛ محمدکاظم رحمان ستایش


19. مبانی و پیش‌فرض‌های فضل‌ الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-211

10.30497/quran.2021.239992.3186

فاطمه علاقه بندی؛ مهرداد عباسی


20. مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 213-237

10.30497/quran.2021.14092.2744

محسن فریور یگانه؛ هادی سلیمی؛ رضا شکرانی


22. تبیین مبانی تفسیر روانشناختی قرآن کریم

دوره 14، شماره 1، مهر 1399، صفحه 53-73

10.30497/quran.2020.13315.2619

علیرضا شیرزاد؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


24. تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر

دوره 14، شماره 1، مهر 1399، صفحه 163-202

10.30497/quran.2020.14068.2742

نجمه نجم؛ مهدی مهریزی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ سید محمد علی ایازی


25. روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی

دوره 14، شماره 1، مهر 1399، صفحه 203-231

10.30497/quran.2020.13407.2622

ملیحه طاهری دولت آبادی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ احمد زارع زردینی؛ سید حمید شمع ریزی