موضوعات = تفسیر قرآن کریم
تعداد مقالات: 124
1. تحلیل مثلیت در قرآن کریم با تکیه بر همنشین ها و کنش گفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30497/qhs.2022.241172.3332

الهه السادات میرصفائی؛ عباس مصلایی پور؛ عاطفه زرسازان


2. اصالت سنجی روایت نبوی «برتری پیامبرخاتم و آل او بر پیامبران»

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 57-89

10.30497/qhs.2022.241467.3371

پریسا عطایی نظری؛ محمدعلی مهدوی راد


3. بازخوانی روایت سبب نزول آیۀ قوامیّت مردان (نساء: 34)‏ با تکیه بر روش تحلیل اسناد ـ متن

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 113-145

10.30497/qhs.2022.240496.3247

مژگان آهنگر داودی؛ ناهید حسین نتاج؛ فتحیه فتاحی زاده


5. تحلیل انتقادی داستان سلیمان نبی (علیه السلام) و اسبان جهاد

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 213-252

10.30497/quran.2021.15059.2965

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد


8. مبانی و اصول تربیت سیاسی زمامداران در قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 315-348

10.30497/qhs.2021.240616.3256

مهدی خزاعی گسک؛ حسن مجیدی؛ عباس مصلایی پور


9. مبنای «محبت» در نظریه انسان‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های اجتماعی آن

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 349-381

10.30497/qhs.2021.238881.3019

سید محمدرضا فقیه ایمانی؛ محمود کریمی بنادکوکی؛ مهدی ایزدی


11. ابهام‌زدایی از تفسیر آیه 64 سورۀ مائده با رویکرد تحلیلی ـ ‌انتقادی

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 25-52

10.30497/qhs.2021.239487.3122

علی گلستانی فر؛ نانسی ساکی؛ رسول بلاوی


12. ادله جواز عقلی و نقلی تفسیر نزولی قرآن کریم

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 53-72

10.30497/qhs.2021.239797.3157

مجید کرباسی فروشان؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد علی ایازی؛ کاظم قاضی زاده


14. تحلیل روش امام صادق(علیه السلام) در عرضه روایات بر قرآن کریم

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 199-222

10.30497/qhs.2021.240748.3273

حامد جوکار؛ احمد جمالی گندمانی


15. تحلیل سندی روایات تفسیری شجرۀ ممنوعه و رابطه دلالی آن با اهل‌ بیت (علیهم‌ السلام)

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 223-253

10.30497/qhs.2021.240517.3248

زهره اهوارکی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ علی محمدی آشنانی


17. مطالعه تطبیقی علل و انگیزه‌های پدیده غلو از منظر قرآن کریم و عهدین

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 279-305

10.30497/qhs.2021.240011.3190

حسین دشت بین؛ علی حسین احتشامی؛ سید حمید حسینی


18. مفهوم و مؤلفه‌های دینداری خودمحور در قرآن کریم

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 307-331

10.30497/qhs.2021.239962.3181

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی


19. اصول مواجهه با انواع متکدیان، بر اساس آموزه های قرآن و احادیث

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 1-32

10.30497/quran.2020.238849.3011

محمدرضا آرام؛ سید مجتبی عزیزی


21. جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 77-101

10.30497/quran.2020.14803.2897

سید حسن عصمتی بایگی؛ عباس مصلایی پور؛ مهدی ایزدی؛ محمود کریمی بنادکوکی


22. بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع)

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 133-157

10.30497/quran.2020.15024.2952

امید قربانخانی؛ محمدعلی تجری؛ محمدکاظم رحمان ستایش


24. مبانی و پیش‌فرض‌های فضل‌ الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-211

10.30497/quran.2021.239992.3186

فاطمه علاقه بندی؛ مهرداد عباسی


25. مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 14، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 213-237

10.30497/quran.2021.14092.2744

محسن فریور یگانه؛ هادی سلیمی؛ رضا شکرانی