کلیدواژه‌ها = قرائت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-186

10.30497/quran.2015.1627

بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی


2. بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-124

10.30497/quran.2014.1498

مهدی اکبرنژاد؛ نجیمه گراوند؛ مظفر علی دادی گراوند


3. تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-150

10.30497/quran.2013.1470

محمد رضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد