کلیدواژه‌ها = تفسیر به رأی
تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی»

دوره 9، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 79-107

10.30497/quran.2016.1784

کیوان احسانی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ لیلا قنبری


ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 103-126

10.30497/quran.2013.1469

مهدی ایزدی؛ زهره اخوان مقدم


تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 53-68

10.30497/quran.2008.965

عباس تقویان