کلیدواژه‌ها = کفر
تعداد مقالات: 3
1. گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-198

10.30497/quran.2019.2392

سیما جوینی پور؛ سهیلا پیروزفر


2. حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-220

10.30497/quran.2015.1609

عباس مصلایی پور؛ الهه تاجیک


3. معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-96

10.30497/quran.2011.993

مهدی مطیع؛ سوده اسعدی