نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-95

10.30497/quran.2016.1828

محمد صادق نصراللهی؛ احمد علی قانع؛ احمد جهانگیر فیض آبادی