نویسنده = احمد جهانگیر فیض آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-95

10.30497/quran.2016.1828

محمد صادق نصراللهی؛ احمد علی قانع؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


2. تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-128

10.30497/quran.2015.1606

محمد جواد صادقی مجد؛ احمد جهانگیر فیض آبادی