نویسنده = ���������� ���������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-323

10.30497/quran.2019.2563

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ منیره السادات مدنی؛ الهام حمادی


2. علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-214

10.30497/quran.2018.2258

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی