نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-95

10.30497/quran.2016.1828

محمد صادق نصراللهی؛ احمد علی قانع؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


2. بررسی وجوب تعیینی نماز جمعه از خلال آیات و روایات

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-219

10.30497/quran.2015.1628

احمد علی قانع