نویسنده = حسین هوشنگی
تعداد مقالات: 2
1. گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-136

10.30497/quran.2016.1785

حسین شجاعی؛ حسین هوشنگی؛ محمد رضایی مقدم


2. اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 117-143

10.30497/quran.2014.1582

حسین هوشنگی؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محبوبه موسایی پور