نویسنده = ��������������� ���������� ��������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-123

10.30497/quran.2009.973

علی‌ اکبر شایسته‌ نژاد