نویسنده = ����������������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ‏«توکّل» از منظر تفاسیر عرفانی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-147

10.30497/quran.2010.1358

مصطفی عباسی مقدم؛ روح الله محمدعلی‌ نژاد