نویسنده = �������� ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 5
2. نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 239-259

10.30497/quran.2018.2292

مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان


3. بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-90

10.30497/quran.2017.1940

عبد الهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری


4. تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-156

10.30497/quran.2015.1607

عبدالهادی فقهی زاده؛ سید جعفر صادقی


5. درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-158

10.30497/quran.2013.1364

سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف