نویسنده = عبدالهادی فقهی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-156

عبدالهادی فقهی زاده؛ سید جعفر صادقی


2. درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-158

سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف