نویسنده = محمدرضا حاجی اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-32

10.30497/quran.2016.1826

سید محمدرضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی


3. نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-102

10.30497/quran.2013.1468

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ پیمان کمالوند؛ سجاد رحیمی


4. داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-52

10.30497/quran.2012.999

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی