نویسنده = ���������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی دیدگاه‌ های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق «ربّ»

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-68

10.30497/quran.2015.1604

محمد علی خوانین زاده؛ فتح الله نجارزادگان