نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-126

10.30497/quran.2013.1469

مهدی ایزدی؛ زهره اخوان مقدم


3. نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-102

10.30497/quran.2012.1007

زهره اخوان مقدم؛ شهناز عابدینی