نویسنده = محمدرضا ستوده نیا
تعداد مقالات: 4
1. اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-33

10.30497/quran.2017.1887

محمدرضا ستوده نیا؛ علی اکبر صافی اصفهانی


2. بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-89

10.30497/quran.2014.1580

محمدرضا ستوده‌ نیا؛ مهدی حبیب‌اللهی


3. تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-150

10.30497/quran.2013.1470

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد


4. بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 141-174

10.30497/quran.2009.982

محمدرضا ستوده نیا