نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 213-237

10.30497/quran.2021.14092.2744

محسن فریور یگانه؛ هادی سلیمی؛ رضا شکرانی


2. اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-67

10.30497/quran.2017.1939

رضا شکرانی؛ طاهره سادات سیدناری