نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-148

10.30497/quran.2016.1830

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد صادق هدایت زاده