نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-33

10.30497/quran.2017.1887

محمدرضا ستوده نیا؛ علی اکبر صافی اصفهانی