نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-238

10.30497/quran.2019.2479

نهله غروی؛ سید تقی آل محمد؛ محسن فریادرس؛ مهدی کامران