سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 قابل توجه متقاضیان نسخه چاپی مجله

 

برای تهیه نسخه کاغذی نشریه با مسئول واحد فروش تماس بگیرید

09360707657