اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1778
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 1542

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 213489
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 146038
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 33 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
زمان داوری 24 روز
زمان پذیرش 307 روز
زمان عدم پذیرش 65 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز
درصد پذیرش 7.38 %