اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1876
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 1657

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 160
تعداد مشاهده مقاله 219888
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150666
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 30 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
زمان داوری 21 روز
زمان پذیرش 279 روز
زمان عدم پذیرش 58 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 6.89 %