اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2055
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 1811

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 223
تعداد مشاهده مقاله 444936
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 287279
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز
درصد پذیرش 6 %