علمی پژوهشی

1. ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

صفحه 5-37

حامد شریفی نسب؛ سید محمد باقر حجتی؛ امید قربانخانی


2. اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث

صفحه 39-67

رضا شکرانی؛ طاهره سادات سیدناری


3. بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

صفحه 69-90

عبد الهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری


4. تأثیرات جریان مدینه محوری در گسترش و ترویج برخی قرائات قرآنی

صفحه 91-114

محمد جانی پور


5. تحلیل انتقادی منابع و مراجع تفسیری سلفیان ‏

صفحه 115-145

حمزه علی بهرامی


6. تنوع معنایی «عزم» نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه‌ها ‏

صفحه 147-175

احمد پاکتچی


7. دعائم الاسلام از ورای دیدگاه ها ‏

صفحه 177-204

سید مجتبی حسین نژاد


8. صحت احادیث «الکافی»؛ مقایسه و نقد دیدگاه سه حدیث پژوه معاصر ‏

صفحه 205-230

مهدی ایزدی؛ مهدی هادیان


9. مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی در قرآن کریم

صفحه 231-262

محمود کریمی


10. مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏

صفحه 263-288

محسن قاسم پور؛ مریم نظربیگی