1. بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی

صفحه 5-30

مرضیه آب یاری؛ علی اکبر نصیری


2. فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن

صفحه 31-67

عباس اشرفی؛ زهرا بشارتی


3. توجه به سبب صدور به مثابه روشی برای نقد شروح نهج البلاغه

صفحه 69-96

مهدی ایزدی؛ مسعود امانلو


4. نقد روایتی مبنی بر غضب پیامبر اکرم(ص) بر حضرت زهرا(س)

صفحه 97-126

هاجر بنایی؛ محمد حسین قاسم پیوندی


5. بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی

صفحه 127-158

مهدی جلالی؛ حسن نقی زاده؛ مصطفی فروتن تنها


6. بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم

صفحه 159-186

بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی


7. بررسی وجوب تعیینی نماز جمعه از خلال آیات و روایات

صفحه 187-219

احمد علی قانع


8. چکیده عربی مقالات

صفحه 220-231


9. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 232-240