1. ارزیابی کمیّت‌گرایی سیوطی در تبیین موضوع قرائت قرآن؛ مطالعه موردی نوع سی و پنج الاتقان فی علوم القرآن

صفحه 5-32

پرویز آزادی؛ فاطمه باقری بهلوی


2. بازخوانی دیدگاه‌ های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق «ربّ»

صفحه 33-68

محمد علی خوانین زاده؛ فتح الله نجارزادگان


3. بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم

صفحه 69-98

محمد حسن رستمی؛ سمانه ابریشمی


4. تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

صفحه 99-128

محمد جواد صادقی مجد؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


5. تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

صفحه 129-156

عبدالهادی فقهی زاده؛ سید جعفر صادقی


6. ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

صفحه 157-196

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد


7. حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم

صفحه 197-220

عباس مصلایی پور؛ الهه تاجیک


شناسنامه علمی شماره

8. چکیده عربی مقالات

صفحه 221-227


9. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 228-234