کلیدواژه‌ها = تحریف قرآن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-89

محمدرضا ستوده‌نیا؛ مهدی حبیب‌اللهی


2. درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-158

سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف