کلیدواژه‌ها = کتاب درسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی ‏

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 169-189

پگاه پیروانی نیا؛ پونه پیروانی نیا