کلیدواژه‌ها = تحریف
تعداد مقالات: 3
3. نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-138

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش