کلیدواژه‌ها = نقد حدیث
تعداد مقالات: 13
1. واکاوی روایات مناقشه‌برانگیز زنان در تفسیر آیه14 آل عمران

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 303-324

سید مهدی لطفی


2. اعتبار‌سنجی حدیث دالّ بر تطابق آیۀ «کهیعص» با واقعۀ عاشورا

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-51

شادی نفیسی؛ شیوا تجار


4. اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد»

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-61

میثم کهن ترابی؛ احمد اکبرزاده


5. تأثیر حکومت‌ها و عقاید عامه‌ مردم بر شکل‌گیری تدلیس در حدیث

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-110

اکرم حیدری؛ پرویز رستگار


6. نقد و بررسی فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر الحدیث محمد عزّه دروزه

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 193-224

سید مهدی لطفی؛ عاطفه محمدزاده


7. تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-156

عبدالهادی فقهی زاده؛ سید جعفر صادقی


8. نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب»

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 173-202

مهدی ایزدی؛ سید محمدرضا فقیه ایمانی


9. گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

سید رضا مؤدب؛ علی ملاکاظمی


11. ملاک های نقد متن حدیث براساس منابع روایی فریقین

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-26

مهدی ایزدی


12. شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 97-118

فتحیه فتاحی زاده؛ نجیمه افشاری


13. مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-40

مجید معارف؛ مهدی ایزدی؛ جمال فرزند وحی