کلیدواژه‌ها = جرج طرابیشی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص)

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-52

فاطمه مسجدی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی