نویسنده = اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. ‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

اصغر افتخاری؛ حسین محمدی سیرت