نویسنده = مهدی مطیع
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهوم «یقظه» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری با بهره‌گیری از قرآن کریم ‏

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-52

مهدی مطیع؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ سوده اسعدی


2. مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-25

سهیلا جلالی کندری؛ مهدی مطیع؛ نجمه سادات عاملی