نویسنده = محمدرضا حاجی اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-52

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی