نویسنده = مروّت محمدی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-127

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی