نویسنده = سیما جوینی پور
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-198

سیما جوینی پور؛ سهیلا پیروزفر